Priser

Timeprisen varierer fra kr. 2.500,- til kr. 3.300,- inkl. mva. og fastsettes etter å ha vurdert den konkrete saken. Den avhenger blant annet av sakens karakter og vanskelighetsgrad.

Det totale salæret vil i det vesentlige være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i at hver arbeidstransaksjon beregnes med minimum 15 minutter.

Du er velkommen til å kontakte oss for nærmere informasjon og avtale. Vi ser frem til et hyggelig samarbeid!