Hvor skal barnet bo ved samlivsbrudd?

Ved et samlivsbrudd er ofte barnefordelingen det vanskeligste å bli enige om. I de aller fleste tilfellene ønsker begge foreldrene å se barna sine så mye som mulig. Noen løser dette på en grei måte ved at de blir enige, men når foreldrene er i konflikt byr det ofte på problemer å bli enige. Hva gjør dere da?

Mekling på familievernkontoret

Dersom barna er under 16 år må dere ha en meklingstime på familievernkontoret. Dette er obligatorisk etter barneloven § 51 hvis dere er gift, og er en forutsetning for å kunne søke separasjon. Etter meklingen utstedes det en meklingsattest. Hvis det skal reises barnefordelingssak for domstolen må også samboere gjennomføre mekling for å får en slik meklingsattest. Det kan gjennomføres flere meklingstimer dersom dere selv ønsker dette.  Noen klarer å bli enige under en slik mekling, men mange blir ikke enige. Da må det reises barnefordelingssak for domstolen.

Barnefordeling er ikke er rettferdighetsfordeling.

Det du må være klar over er at en barnefordeling i det aller vesentligste handler om barnets beste. Hva er det beste for barnet i denne konkrete saken? Det er dette vi som arbeider med disse sakene skal forsøke å finne ut av. Dette kan i en del tilfeller ende med at den ene forelderen får sett barna sine mindre enn hva man selv ønsker. Mange ønsker å ha en såkalt 50-50 fordeling, men er delt fast bosted barnets beste? Ja det kan det være, men ikke i alle tilfeller. Dette kan du lese mer om i min artikkel som du finner her. 

Trenger du advokat i din barnefordelingssak?

De aller fleste som kommer i en situasjon hvor det er domstolen som skal bestemme hvor barna skal bo ønsker hjelp fra advokat. De fleste synes det er skummelt å skulle møte i retten og de er ukjent med hvordan sakene behandles der.

Jeg har arbeidet med disse sakene i svært mange år og hjelper deg gjerne. Jeg vil gå grundig gjennom hele saken din og forberede deg godt på hva som forventes av deg når du er i retten.

 

 Du er velkommen til å ta kontakt med meg her.