Samboerskap

Det er mange som velger å leve sammen uten å gifte seg. Man lever da i et samboerforhold eller samboerskap. I motsetning til ektefeller er det begrenset med regelverk for samboere og vi har ingen egen samboerlov. Noen bestemmelser i ekteskapsloven og arveloven gjelder også for samboere, men den rettslige posisjonen som samboere er vesentlig dårligere enn for ektefeller. Husstandsfellesskapsloven gjelder også bare i begrenset grad. 

 

Samboerkontrakt

Fordi vi ikke har en egen lov som regulerer rettsstillingen til samboere, er det desto viktigere å sikre seg på andre måter. Dette kan for det første gjøres ved å inngå en samboerkontrakt. En slik samboerkontrakt eller samlivsavtale regulerer hvem som eier hva, regulering av gjeld, og gjerne også hvordan kostnadene i samlivet skal fordeles. Videre må en samboerkontrakt inneholde bestemmelser om hvordan eiendelene og gjelden skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd. Samboerkontrakten danner også grunnlaget for fordelingen av arv dersom dere f.eks. skulle falle fra samtidig. Det finnes mange maler på nettet, men disse er stort sett svært generelle. Det anbefales derfor at dere får advokathjelp til å sette opp en personlig tilrettelagt samboerkontrakt. 

Du kan lese mer om samboerkontrakt her.

 

Testament

For samboere er det ekstra viktig å opprette et testament for å sikre hverandre ved død. Samboere har begrenset arverett etter hverandre, og mange opplever å måtte flytte fra felles bolig fordi man ikke har økonomi til å løse ut avdødes barn. Dette må man så langt det lar seg gjøre forsøke å unngå. Det er også viktig at samboere tenker over muligheten for å kunne sitte i uskiftet bo. 

Les mer om testament her.

 

Få en helhetlig vurdering av din situasjon under samboerskapet

Advokat Lena Ødegård arbeider mye med spørsmål som er knyttet opp mot samboerskap, samlivsbrudd, økonomisk oppgjør mellom samboere og barnefordeling når et samboerskap tar slutt. Det blir tatt en helhetlig vurdering av din situasjon mens samboerskapet består og hvordan dere beste kan sikre hverandre. Videre får du hjelp til alle nødvendige spørsmål dersom du står oppe i et samlivsbrudd. 

 

Du er velkommen til å kontakte advokat Lena Ødegård her dersom du trenger advokat i Oslo og Viken i sak om samboerskap, samboerkontrakt, testament eller samlivsbrudd.