Testament

Ønsker du hjelp til å opprette testament? Advokat Lena Ødegård kan formulere ditt testament slik at det oppfyller de mange formelle kravene som stilles. Selv tilsynelatende ubetydelige feil kan bety at testamentet erklæres som helt eller delvis ugyldig. Dette unngår du dersom du utarbeider ditt testament i samråd med en kompetent og erfaren advokat.

 

Hvem trenger å skrive testament?

I Norge er det to måter å arve på – etter bestemmelsene i arveloven eller i henhold til et gyldig testament. Det er særlig når man ønsker at arverekkefølgen skal være en annen enn den arveloven foreskriver at et testament er nødvendig. Selv med et testament vil det imidlertid finnes grenser for hvor mye av formuen man står fritt til å testamentere bort.


1. januar 2021 trådte den nye arveloven i kraft, og erstattet den tidligere arveloven fra 1972. Selv om den nye loven i hovedsak videreførte regler fra tidligere, kom den også med enkelte endringer som gjør loven mer tilpasset dagens samfunn. Les mer om arverett og endringene i den nye arveloven her.

 

Testament for ektefeller med og uten felles barn

Mange er av den oppfatning at ektefeller automatisk arver alt etter hverandre, men slik er det nødvendigvis ikke. Dersom en ektefelle går bort uten å etterlate seg barn, heter det i arveloven at dødsboet fordeles mellom den gjenlevende ektefellen og avdødes foreldre. Er foreldrene ikke lenger i live vil deres andel av arven tilfalle deres etterkommere. For å sikre at arven blir fordelt på den måten man ønsker, og at gjenlevende ektefelle sikres økonomisk, er det derfor viktig å skrive et testament. 


Når ektefeller har felles barn, fordeles arven mellom barn og gjenlevende ektefelle. Ved å utarbeide testament kan man imidlertid velge å fordele deler av arven på en annen måte enn det arveloven bestemmer.

 

Testament for samboere og enslige

I 2009 kom det nye bestemmelser i arveloven som ga samboere utvidede rettigheter. Samboeres rettigheter er likevel begrenset, og man må fremdeles ha eller vente barn med avdøde for å automatisk ha rett til arv. Alternativt kan arvefordelingen tilpasses i et testament.


Enslige uten barn står helt fritt til å bestemme hvem som skal arve dem, og dette må bestemmes i et testament. Uten et testament fordeles arven etter arvelovens bestemmelser. Dersom avdøde ikke har nær familie tilfaller arven staten.

 

Testament for ektefeller og samboere med særkullsbarn

Det blir stadig mer vanlig å både ha særkullsbarn fra tidligere og felles barn med ny ektefelle eller samboer. I disse situasjonene er det viktig å vurdere behovet for testament. Verken samboere eller ektefeller kan etter arveloven sitte i uskiftet bo med særkullsbarn. Dermed anbefales det å få bistand fra advokat for å utarbeidet et testament som lar dere tilpasse situasjonen så langt det lar seg gjøre. Særkullsbarn kan dessuten samtykke til at gjenlevende ektefelle eller samboer kan sitte i uskiftet bo. Les mer om dette her.


Dersom særkullsbarn skal arve foreldres nye ektefelle må også dette ordnes gjennom testamentet.

 

Testament sett i sammenheng med samboeravtale eller ektepakt

Testamentet skrives for å ivareta testators ønsker. Når advokat Lena Ødegård får et oppdrag om å skrive testament, tas det derfor alltid en helhetlig gjennomgang av klientens konkrete situasjon. Ofte må testamentet ses i sammenheng med ektepakt for ektefeller og samboerkontrakt for samboere. Det er viktig å ha oversikt over hva hver enkelt arving eier, da dette ofte er utgangspunkt for fordelingen dem imellom. Denne oversikten vil en ektepakt og samboerkontrakt gi.

 

Søk bistand for å unngå tolkningstvil og misforståelser

En av de viktigste grunnene til å søke hjelp hos advokat for å utforme et testament er at det er viktig med presis ordlyd og juridisk korrekte formuleringer. Et testament må oppfylle arvelovens formkrav, blant annet om skriftlighet og vitner for å være gyldig. Med profesjonell bistand unngår du tolkningstvil og misforståelser.


Advokat Lena Ødegård hjelper deg også slik at ditt testament oppbevares i det offentlige testamentregisteret. På denne måten lagres ditt testament på en trygg måte, og er lett tilgjengelig for arvingene når tiden er inne. I tillegg unngår du at testamentet kommer i uvedkommendes hender og risikerer å bli tilintetgjort dersom det bare oppbevares i hjemmet ditt.  


Vi lang erfaring og bred juridisk kompetanse på arverett og skifterett, slik at ditt testament ditt blir formulert så optimalt som mulig. Vi sikrer utarbeidelse av et testament som ivaretar dine interesser. Vi bistår også med vitneunderskrift slik at du selv slipper å skaffe egne vitner.


Du er velkommen til å kontakte advokat Lena Ødegård her dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til testament i Oslo og Viken.