Testament - få hjelp til å formulere ditt testament

Ønsker du hjelp til å opprette testament? Advokat Lena Ødegård kan formulere ditt testament slik at det oppfyller de mange formelle kravene som stilles for at et testament skal bli ansett som gyldig. Selv tilsynelatende ubetydelige feil kan bety hel eller delvis ugyldighet. Dette unngår du dersom du lar en kompetent og erfaren advokat utarbeide ditt testament.


Testament - viktig for de fleste

Det er særlig når man ønsker at arvefølgen foregår på en annen måte enn den arveloven foreskriver, at det er nødvendig med testament.


Testament - for ektefeller uten barn

Ektefeller uten barn arver ikke automatisk alt etter hverandre, noe mange ikke er klar over. Det er derfor viktig å skrive testament slik at arven blir fordelt på den måten man ønsker, og at gjenlevende sikres.


Testament - for ektefeller med barn

Selv om man er gift og har barn kan man fordele deler av arven på en annen måte enn den arveloven bestemmer. Dette er det viktig å være klar over.


Testament for samboere og enslige

I 2009 kom det nye bestemmelser i arveloven som ga samboere flere rettigheter. Denne er likevel begrenset, og de samboere som har rett til arv må ha eller vente felles barn med avdøde. Også i disse tilfellene kan man tilpasse arvefordelingen i testament.

Enslige uten barn står helt fritt til å bestemme hvem som skal arve dem, men dette må gjøres ved å skrive testament. Uten et testament fordeles arven etter arvelovens bestemmelser. Dersom man ikke har nær familie tilfaller arven staten dersom man ikke har skrevet testament.

Testament for ektefeller og samboere med særkullsbarn

Det blir mer og mer vanlig at man både har særkullsbarn fra før, og felles barn med ny ektefelle eller samboer. I disse situasjonene er det også viktig å vurdere behovet for testament. Verken samboere eller ektefeller kan etter arveloven sitte i uskiftet bo med særkullsbarn, og i slike tilfeller anbefales det å få bistand fra advokat med et testament for å tilpasse situasjonen så langt det lar seg gjøre.

Testament sett i sammenheng med samboeravtale og ektepakt

Når advokat Lena Ødegård får et oppdrag om å skrive testament, tas det alltid en helhetlig gjennomgang av din konkrete situasjon. Testament skal skrives for å ivareta nettopp dine behov. Testament ses ofte i sammenheng med ektepakt for ektefeller og samboeravtale for samboere. Det er viktig å ha oversikt over hva hver enkelt eier, da dette ofte er utgangspunkt for fordelingen mellom arvingene. En slik oversikt vil en ektepakt og samboeravtale gi.


Søk bistand for å unngå tolkningstvil og misforståelser

En av de viktigste grunnene til hvorfor man bør søke juridisk hjelp for å utforme et testament er at det er viktig med presis ordlyd og juridisk korrekte formuleringer. Et testament må oppfylle arvelovens formkrav, blant annet om skriftlighet og tilstedeværelse av vitner for å være gyldig. For å unngå tolkningstvil og misforståelser bør du derfor søke profesjonell bistand.


Advokat Lena Ødegård hjelper deg også slik at ditt testament oppbevares i det offentlige testamentregister. På denne måten lagres ditt testament på en trygg måte, og er lett tilgjengelig for arvingene når man går bort. Ved å oppbevare et testament offentlig sikrer man seg mot at noe endres eller går tapt.


Firmaet har god kompetanse på arverett og skifterett, slik at ditt testament blir formulert så optimalt som mulig. Med lang og bred erfaring på dette området vil bistanden som nettopp du trenger bli ivaretatt.


Ta gjerne kontakt om du har spørsmål vedrørende testament, eller trenger advokat i Oslo og Akershus for hjelp til å skrive testament.Klikk her for å lese omtaler av Advokat Lena Ødegård.