Foreldreansvar

Felles foreldreansvar betyr at foreldrene i fellesskap tar alle de store og viktige avgjørelsene om barna. Mange blander sammen foreldreansvar med barnets bosted som også kalles fast bosted / daglig omsorg. 

Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Felles foreldreansvar får også samboere dersom de er registrert med samme adresse i folkeregisteret når barnet blir født. Etter en lovendring 1. januar 2020 får begge foreldrene foreldreansvar for barnet også når de ikke er gift eller samboere. I disse tilfellene må den den barnet bor sammen med gi beskjed til folkeregisteret innen ett år dersom man ønsker å ha foreldreansvaret alene. 

Når man har foreldreansvaret alene kan man ta alle de store og viktige avgjørelsene om barnet uten at den andre forelderen må være enig. 

 

Felles foreldreansvar eller foreldreansvar alene

I de tilfellene hvor konflikten er så stor mellom foreldrene at de vanskelig kan samarbeide, må det vurderes om det er til det beste for barnet at felles foreldreansvar opphører og at bare en av foreldrene har foreldreansvaret alene. Det er ikke til barns beste å stadig oppleve konflikter mellom foreldrene. Advokatfirmaet Lena Ødegård har lang om omfattende erfaring med slike saker og hjelper deg gjerne. 

 

Barnets bosted og samværsrett er viktig ved samlivsbrudd

Det kan være vanskelig å bli enige om hvor barna skal sitt faste bosted etter et samlivsbrudd. Den av foreldrene som har barna boende hos seg har fast bosted eller daglig omsorg som det tidligere het. Barna skal som hovedregel ha samvær med andre forelderen. Barnets bosted og fastsettelsen av samvær skal skje etter prinsippet om barnets beste. Dette medfører ofte konflikter mellom foreldrene og er svært følelsesmessige saker som bør håndteres av erfarne fagfolk. Det er svært viktig at det tas hensyn til barna som uforskyldt havner i en situasjon de ikke ønsker. Advokat Lena Ødegård har lang erfaring i disse sakene, og bistår deg gjerne.


Les mer om barnefordeling og samværsrett her.


Du er velkommen til å ta kontakt med advokat Lena Ødegård her, dersom du trenger advokat i Oslo og Viken vedrørende foreldreansvar, barnefordeling og samværsrett.