Foreldreansvar - firmaet har inngående kjennskap til foreldreansvar

Felles foreldreansvar betyr at foreldrene i fellesskap tar alle viktige beslutninger om barna. Mange blander sammen foreldreansvar med fast bosted/daglig omsorg.
Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar for felles barn. Felles foreldreansvar får også samboere dersom de er registrert med samme adresse i folkeregisteret når barnet blir født. Dersom dere ikke er gift eller samboere ved barnets fødsel får mor foreldreansvar alene. Dere kan i slik tilfelle opprette avtale om felles foreldreansvar.

Få kompetent rådgivning og bistand når det gjelder foreldreansvar

I de tilfellene hvor konflikten er så stor mellom foreldrene at de vanskelig kan samarbeide, bør det vurderes om det er til det beste for barnet at felles foreldreansvar opprettholdes. Advokatfirmaet Lena Ødegård har lang om omfattende erfaring med slike saker. Velkommen til Advokat Lena Ødegård.

Daglig omsorg og samvær - en vanskelig problematikk.

Den av foreldrene som har daglig omsorg har barnet boende hos seg. Barnet skal som hovedregel ha samvær med andre forelderen. Hvem som skal ha daglig omsorg, og fastsettelsen av samvær, skal skje etter prinsippet om barnets beste. Dette medfører ofte konflikter mellom foreldrene og er svært følelsesmessige saker som bør håndteres av erfarne fagfolk.


Advokat Lena Ødegård har lang erfaring i disse sakene, og bistår deg gjerne. Du er velkommen til å ta kontakt dersom du trenger advokat i Oslo og omegn vedrørende foreldreansvar, barnefordeling og samvær.


Velkommen til Advokat Lena Ødegård.