Skilsmisseoppgjør og deling ved skilsmisse og separasjon

Når et forhold tar slutt og separasjon eller skilsmisse er et faktum, skal det foretas en fordeling av verdiene mellom ektefellene. Dette kalles skilsmisseoppgjør eller skifteoppgjør og ektefelleskifte. I praksis er dette et økonomisk oppgjør mellom ektefellene. Et skilsmisseoppgjør eller skifteoppgjør kan gjennomføres både etter at man er separert og skilt. De fleste ønsker å fordele verdiene når de er separert. Også samboere må fordele verdiene etter et brudd, et såkalt økonomisk oppgjør mellom samboere. Dette kan du lese mer om her.

 

Fordeling av verdiene ved skilsmisse og separasjon

Hovedregelen etter ekteskapsloven er at ektefellene har felleseie. For å endre på dette må det opprettes særeie ved ektepakt. Et felleseie betyr likevel ikke at dere alltid skal dele verdiene dere eier likt. I mange tilfeller krever den ene ektefellen eller begge skjevdeling, og dette betyr at eiendeler kan holdes utenfor fordelingen. Dette kan være vanskelige beregninger og det oppstår ofte uenigheter mellom ektefellene. Det anbefales at du får hjelp fra en advokat som har god erfaring med skilsmisseoppgjør og som kan hjelpe deg med det økonomiske oppgjøret etter separasjon og skilsmisse, eller med det det økonomiske oppgjøret mellom samboere. 


Privat skifte etter separasjon, skilsmisse og samlivsbrudd

De fleste ektefeller velger å skifte boet privat. Dette betyr at det er full avtalefrihet og at man selv blir enige og kommer frem til en skifteavtale. Det kan også inngås avtaler som ikke følger ekteskapslovens regler. Det anbefales uansett at en advokat ser gjennom avtalen før den signeres. I mange tilfeller godtar man dårlige avtaler for å bli ferdig med saken og angrer seg i ettertid. En signert avtale er vanskelig å gå tilbake på. 


Offentlig skifte etter separasjon, skilsmisse og samlivsbrudd

Det er en stor fordel å skifte boet privat, men dersom ektefellene ikke kommer frem til en enighet så må det gjennomføres et offentlig skifte. Det er tilstrekkelig at bare en av ektefellene ønsker et offentlig skifte. Det økonomiske oppgjøret foretas da av tingretten og det oppnevnes en bostyrer. Bostyrer innkaller normalt inn til et møte mellom ektefellene for å finne ut hva de er enige og uenige om. De fleste ønsker hjelp og bistand fra advokat i denne prosessen og dette er en stor fordel. 


Fra 1. januar 2021 tillates det offentlig skifte selv om ektefellene har fullt særeie. Og samboere kan be om offentlig skifte etter samlivsbrudd. 

 

Viktige lover relatert til skilsmisseoppgjør og økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere

Den viktigste loven når det skal gjennomføres et skilsmisseoppgjør og foretas et økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere er ekteskapsloven. Skifteloven fra 1930 ble opphevet 1. januar 2021. 


Lang erfaring med skilsmisseoppgjør og deling ved skilsmisse, separasjon og samboerskap.

Har du behov for en advokat med lang erfaring og god kjennskap til skilsmisseoppgjør og økonomisk deling mellom ektefeller og samboere? Advokat Lena Ødegård har arbeidet med disse sakene i mange år og hjelper deg gjerne med dette. Skilsmisseoppgjør og skifteoppgjør kan være komplisert og det oppstår ofte uenigheter. Det er en stor fordel med god kunnskap om regelverket for å gjennomføre et godt skilsmisseoppgjør. Firmaet har i mange år hjulpet en rekke klienter og sørget for at de har gjennomført gode skilsmisseoppgjør og økonomisk oppgjør etter skilsmisse og samlivsbrudd.

 

Du er velkommen til å kontakte advokat Lena Ødegård i Oslo og Viken her dersom du ønsker mer informasjon om skilsmisseoppgjør og økonomisk oppgjør mellom ektefeller og samboere.