Ekteskapsloven

Ekteskapsloven har regler om blant annet inngåelse av ekteskap, separasjon og skilsmisse. I tillegg regulerer ekteskapsloven noe av det viktigste mellom ektefellene, nemlig formuesforholdet, det vil si hvilke verdier de eier sammen og hver for seg. Andre viktige juridiske områder som blir regulert av ekteskapsloven er deling av formuen ved samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse. Det finnes ingen egen lov for samboere, men vi finner noen aktuelle bestemmelser både i ekteskapsloven og husstandsfellesskapsloven. Du kan lese mer om dette under familierett og skilsmisseoppgjør


Du kan også lese mer her om utarbeidelse av særeie og ektepakt og hvordan advokat Lena Ødegård kan bistå.

 

Familierett er et omfattende rettsområde 

Reglene i ekteskapsloven faller inn under familieretten. Det samme gjør barneloven og barnevernloven. I mange tilfeller griper disse rettsområdene inn i hverandre, spesielt ved samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse. Da blir det aktuelt både å fordele verdiene, altså foreta et skilsmisseoppgjør, og bli enige om hvor barna skal bo. 


Les mer om barnefordeling og barnevern her. 


Dersom du trenger advokathjelp i Oslo og Viken med spørsmål om ekteskapsloven, skilsmisseoppgjør eller barnefordeling er du velkommen til å ta kontakt med advokat Lena Ødegård her.