Ekteskapsloven

Ekteskapsloven omhandler inngåelse av ekteskap, separasjon og skilsmisse. Noe av det viktigste ekteskapsloven regulerer er formuesforholdet mellom ektefellene. Andre viktige juridiske områder som blir regulert av ekteskapsloven er deling av formuen ved ekteskapets opphør og innføring av likekjønnet ekteskap i Norge.

 

Les også mer om utarbeidelse av ektepakt og hvordan Advokat Lena Ødegård kan bistå her.

 

Endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2009

Ekteskapsloven ble endret 1. januar 2009. Lovendringen i ekteskapsloven gir lesbiske og homofile rett til å inngå ekteskap i likhet med heterofile. Før ekteskap inngås bestemmer ekteskapsloven at det skal skje en prøving om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Endringene i ekteskapsloven medførte også endringer i barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven.

Har du spørsmål vedrørende ekteskapsloven er du velkommen til å ta kontakt.

Velkommen til advokat Lena Ødegård.