Barneloven og barnefordeling - krevende for alle involverte

Har du behov for bistand i forbindelse med barnefordeling og barneloven? Saker om barnefordeling er krevende for alle involverte parter - ikke minst for barna. Dersom mekling og familierådgivning ikke løser problematikken, er det behov for rettslige skritt.

 

Les også mer om hvordan vi kan bistå i barnefordelingssaker her.

 

Fri rettshjelp i barnefordelingssaker

Barnefordelingssaker behandles på en annen måte i rettsapparatet enn andre saker, med det formål å løse saken underveis. Disse sakene kvalifiserer på visse vilkår for fri rettshjelp.


Barnefordelingssakene behandles etter barneloven som har barnets beste som et altoverveiende hensyn. Barnets beste skal tas hensyn til både ved inngåelse av avtaler, ved mekling og i rettssakene. Firmaet har inngående kunnskap om barneloven og omfattende og bred erfaring med disse sakene. Dette innebærer at det kan ytes kompetent rådgivning og bistand.

 

Har du spørsmål eller trenger advokat i Oslo og Viken vedrørende barneloven og barnefordeling er du velkommen til å ta kontakt med advokat Lena Ødegård her.