Skilsmisseadvokat

Advokat Lena Ødegård har lang erfaring som skilsmisseadvokat og inngående kjennskap til regelverket rundt skilsmisse. Firmaet tilbyr juridisk bistand på dette området takket være omfattende kunnskap om ekteskapsloven.

For å få innvilget skilsmisse må partene ha vært separert i minimum et år. En skilsmisseadvokat vil bistå deg i denne prosessen slik at du er sikret at dine rettigheter blir ivaretatt. Det er mange ting å ta hensyn til. Blant annet skal det avholdes meklingsmøte når man har felles barn, formuen skal fordeles og boet må skiftes. Dette bør gjøres så tidlig som mulig. En skilsmisseadvokat har erfaring med dette og vil rådgi og lede deg gjennom denne prosessen.

Skilsmisseadvokat i Oslo

Skilsmisse er ofte en sår og tung prosess som styres av følelsene til de involverte. Det er viktig å ha en støttespiller med kompetanse og lang erfaring innen separasjon og skilsmisse. En skilsmisseadvokat ser helheten hvor alle juridiske aspekter vurderes.
Firmaet har lang erfaring som skilsmisseadvokat i Oslo og bistår gjerne.


Du er velkommen til å kontakte advokat Lena Ødegård dersom du ønsker mer informasjon om skilsmisse eller trenger skilsmisseadvokat i Oslo og omegn.