Skilsmisseadvokat

Advokat Lena Ødegård har lang erfaring som skilsmisseadvokat og har inngående kjennskap til regelverket rundt samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse. Ofte er det også barn inne i bildet og det skal foretas en barnefordeling. Firmaet har i mange år arbeidet mye med saker etter ekteskapsloven og barneloven, og tilbyr god juridisk bistand på dette området.


For å få innvilget skilsmisse må partene ha vært separert i minimum ett år. En skilsmisseadvokat vil hjelpe deg i denne prosessen, slik at du er sikret at dine rettigheter blir ivaretatt. Det er mange ting å ta hensyn til. Blant annet skal det avholdes meklingsmøte når man har felles barn, formuen skal fordeles og boet må skiftes, det vil si gjøres opp. Det er en fordel at arbeidene påbegynnes så tidlig som mulig, da erfaringen viser at dette er saker som kan være tidkrevende. En skilsmisseadvokat har erfaring med dette og vil rådgi og lede deg gjennom hele saken.


Du kan lese mer om skilsmisseoppgjør og barnefordeling her. 

 

Skilsmisseadvokat i Oslo og Viken 

Skilsmisse er ofte en sår og tung prosess som styres av følelsene til de involverte. Det er viktig å ha en støttespiller med kompetanse og lang erfaring med saker om skilsmisseoppgjør og barnefordeling. En skilsmisseadvokat ser helheten hvor alle juridiske aspekter vurderes. 


Du er velkommen til å kontakte advokat Lena Ødegård her dersom du ønsker mer informasjon om skilsmisse eller trenger skilsmisseadvokat i Oslo og Viken.