Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er som hovedregel tilgjengelig for de med lav inntekt, men for alle i visse typer saker.
Firmaet innvilger fri rettshjelp dersom du er kvalifisert.

Fri rettshjelp i saker uten behovsprøving.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i ulike saker, herunder i saker om barnevern, kvinnemishandling, voldsoffer som går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen, i overgrepssaker, familievoldsaker, i saker om tvangsekteskap og bistandsadvokatoppdrag.

Hovedregelen er gratis advokatbistand i disse sakene. I straffesaker vil du normalt ha rett til forsvarer på det offentliges bekostning.

Fri rettshjelp i saker med behovsprøving.

Typiske saker som kvalifiserer for fri rettshjelp er skifteoppgjør etter samlivsbrudd, barnefordelingssaker, oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, oppsigelse/utkastelse av leieforhold og klagesaker på trygderettens område.

For disse sakstypene er fri rettshjelp behovsprøvet og tilgjengelig for deg som har en brutto inntekt under kr. 246.000 per år. Fri rettshjelp er også tilgjengelig for ektefeller og andre som lever sammen. Da er inntektsgrensen samlet brutto kr. 369.000,- pr. år. Salæret dekkes da av det offentlige, med fradrag av en egenandel.

Fri rettshjelp - fritt rettsråd og fri sakførsel

Dersom du har en hjem-eller innboforsikring, vil denne i noen tilfeller dekke vesentlige deler av ditt advokatsalær. Personer som mottar fritt rettsråd (saker utenfor domstolene) betaler pr. i dag en egenandel på kr. 1.040,-. Personer som har fri sakførsel (saker som går for domstolene) betaler en egenandel på 25 % av advokatens salær, men maksimalt kr. 8.320-.

Ta kontakt for fri rettshjelp

Advokat Lena Ødegård har lang erfaring med fri rettshjelp og tilbyr rådgivning og bistand som en del av fri rettshjelp. Fri rettshjelp betyr at utgiftene betales helt eller delvis av staten, og kriteriene for å få denne typen rettshjelp er noe kompliserte og er blant annet avhengig inntektsforhold, formue og rettsområde. Firmaet kan hjelpe deg å vurdere om du er kvalifisert til fri rettshjelp eller ikke.


Kontakt advokat Lena Ødegård for mer informasjon om fri rettshjelp i Oslo og Akershus.

Les omtaler om firmaet her.