Fremtidsfullmakt

Vi kan alle komme i den situasjonen at vi en dag ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. I stedet for at statsforvalteren oppnevner en verge for deg, og du kommer under statlig vergemål, vil du kunne lage en fremtidsfullmakt. Dette betyr at du selv kan velge hvem som skal ivareta din økonomi, dine personlige forhold, etc. Det er for mange betryggende å vite at disse tingene ivaretas av noen en har tillit til og stoler på. Du kan også lage en vedvarende fremtidsfullmakt som trer i kraft allerede på opprettelsestidspunktet. Ordningen med fremtidsfullmakter ser stadig ut til å bli mer populær.

Hvordan opprettes en fremtidsfullmakt?

Du kan selv opprette en fremtidsfullmakt, men det anbefales at det gjøres hos advokat. Dette for å være trygg på at du får nødvendig rådgivning, at du får med alle viktige og nødvendige punkter. Videre vil en advokat kvalitetssikre innholdet slik at du ikke bestemmer noe du ikke har anledning til etter vergemålsloven. Det er også viktig at alle formkrav oppfylles for at fremtidsfullmakten skal være gyldig. 

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Når det bekreftes fra medisinsk hold at du på grunn av for eksempel demens eller annen alvorlig helsesvikt ikke selv er i stand til å ivareta dine egne interesser, vil fremtidsfullmakten trå i kraft. I noen tilfeller stadfestes den av statsforvalteren, men dette vil også en advokat kunne gi deg råd om hvordan best kan ordnes.

 

Kan en fremtidsfullmakt tilbakekalles?

En fremtidsfullmakt kan tilbakekalles dersom du fortsatt er i stand til å forstå betydningen av et slik tilbakekall. Hvordan tilbakekalling skal skje kan du også få hjelp til av en advokat.

 

Advokat Lena Ødegård hjelper deg gjerne med å opprette en fremtidsfullmakt tilpasset dine ønsker og behov. Du er velkommen til å kontakte meg her.