Fremtidsfullmakt

Vi kan alle komme i den situasjonen at vi en dag ikke lenger evner å ivareta egne interesser. I stedet for å la Statsforvalteren oppnevne en verge for deg, slik at du havner under statlig vergemål, kan du velge å lage en fremtidsfullmakt. Det betyr at du selv velger hvem som skal ivareta din økonomi, dine personlige forhold og lignende dersom du selv ikke lenger er i stand til det. Dette er en ordning som ser ut til å bli stadig mer populær.

 

Fremtidsfullmakt og fremtidsfullmektig

En fremtidsfullmakt kan opprettes av alle som har fylt 18 år og er i stand til å forstå betydningen av fremtidsfullmakten. Fremtidsfullmakten må være skriftlig og må undertegnes av to vitner som er godkjent av deg. Det må også komme tydelig frem at dette er en fullmakt som skal tre i kraft i fremtiden, og bare dersom spesielle forhold inntrer.


Den du velger som din verge kalles en fremtidsfullmektig. Denne personen må også ha fylt 18 år og kan ikke selv være under vergemål. Tenk nøye gjennom hvem du velger som  fremtidsfullmektig. Vi anbefaler alltid å velge personer som ikke har egeninteresse av at fremtidsfullmakten trer i kraft. Fordi fremtidsfullmakten gjerne opprettes mange år før den trer i kraft kan det være aktuelt å peke ut flere enn én fremtidsfullmektig, i tilfelle den du i utgangspunktet ønsker som fullmektig ikke lenger er i stand til å fylle rollen når dette blir aktuelt.

 

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Fremtidsfullmakten trer i kraft når det bekreftes fra medisinsk hold at du ikke lenger selv er i stand til å ivareta dine egne interesser. Eksempler på slike medisinske omstendigheter er demens eller annen akutt helsesvikt. I noen tilfeller stadfestes fremtidsfullmakten av Statsforvalteren, og en advokat vil kunne gi deg råd om hvordan dette best kan ordnes.


Du kan også velge å lage en vedvarende fremtidsfullmakt som trer i kraft allerede på tidspunktet for opprettelse. En slik fremtidsfullmakt fungerer som en alminnelig fullmakt så lenge du er i stand til å ivareta økonomi og interesser på egen hånd, og blir til en fremtidsfullmakt hvis du havner i en alvorlig helsetilstand.

 

Kan en fremtidsfullmakt tilbakekalles?

En fremtidsfullmakt kan tilbakekalles så lenge du er i stand til å forstå betydningen av at du tilbakekaller den. Dette gjør du ved at du ødelegger fremtidsfullmakten eller krever den tilbake fra den som eventuelt oppbevarer den. Når fremtidsfullmakten har trådt i kraft, er det ikke lenger mulig å trekke den tilbake.


Nøyaktig hvordan du tilbakekaller fremtidsfullmakten kan du også få hjelp til av en advokat. 

 

Rådfør deg med en advokat ved opprettelse av fremtidsfullmakt

Det er mulig å opprette en fremtidsfullmakt på egen hånd, men vi anbefaler at det gjøres hos advokat. Da er du trygg på at du får nødvendig rådgivning og at du får med alle viktige og nødvendige punkter. Videre vil en advokat kvalitetssikre innholdet slik at du ikke bestemmer noe du ikke har anledning til etter vergemålsloven. Det er også viktig at alle formkrav oppfylles for at fremtidsfullmakten skal være gyldig.


Advokat Lena Ødegård hjelper deg gjerne med å opprette en fremtidsfullmakt i Oslo og Viken tilpasset dine ønsker og behov. Du er velkommen til å ta kontakt her.