Samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse

Separasjon betyr adskillelse og er et steg i prosessen mot skilsmisse. Meningen med separasjon er at ektefellene skal tilbringe tid fra hverandre før de får innvilget skilsmisse. Partene skal få tid til å tenke gjennom beslutningen om å skille seg. Separasjon er et middel for å motvirke at partene tar forhastede beslutninger om å gå til skilsmisse. Er det felles barn under 16 år må partene til mekling før separasjon innvilges av Statsforvalteren eller man får innvilget skilsmisse.

Bor barna hos den ene parten har denne krav på utvidede støtteordninger og trygdeytelser.

 

Veien til separasjon - to måter å separere seg på

I Norge kan man separere seg på to måter. Man kan søke Statsforvalteren om separasjon ved å fylle ut et søknadsskjema, eller man separeres ved å flytte fra hverandre uten noen søknad. Det mest vanlige er separasjon ved å søke Statsforvalteren. Vigselsattest og meklingsattest skal vedlegges søknaden. Separasjon kan innvilges med bare den ene parts underskrift og den trenger ingen begrunnelse. Søknaden om separasjon skal sendes Statsforvalteren, og man kan også søke digitalt. Når søknaden er behandlet får man en separasjonsbevilling. Man kan ikke gifte seg igjen før skilsmisse er innvilget. 


Skilsmisse

Når man har vært separert i ett år etter separasjonsbevilling, kan man søke skilsmisse. Dersom man bare har bodd fra hverandre uten å få søke separasjon, kan man ikke få innvilget skilsmisse før det har gått to år. Dersom man er blitt utsatt for overgrep eller tvangsekteskap, eller ekteskapet er ugyldig inngått, er det ikke nødvendig med separasjon for å få innvilget skilsmisse. 


Konsekvensene av separasjon og skilsmisse

For mange får det store konsekvenser å gjennomgå et samlivsbrudd. Det kan ha stor betydning for økonomien og det er ofte store belastninger og mange følelser når det er barn inne i bildet. 


Du er velkommen til å kontakte Advokat Lena Ødegård i Oslo og Viken her dersom du ønsker mer informasjon om samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse.