Samboerkontrakt

Selv om stadig flere par velger å leve sammen uten å inngå ekteskap, er ikke samboere og ektefeller sidestilt av lovverket. For å sikre ryddige økonomiske forhold mens dere er sammen og en rettferdig fordeling av verdier ved et eventuelt brudd, vil det lønne seg å inngå en samboerkontrakt. 


Skal du og din partner flytte sammen og ønsker å inngå en samboerkontrakt? Advokat Lena Ødegård bistår gjerne med å formulere en kontrakt som passer for akkurat dere. 

 

Ryddig og rettferdig fordeling av verdier ved et brudd

Hovedformålet med å skrive en samboerkontrakt er å sikre en ordnet økonomi i samboerskapet. Mange samboere inngår aldri ekteskap, og oppnår dermed ikke de samme rettighetene som tilfaller ektefeller automatisk. I stedet kan rettigheter og plikter spesifiseres gjennom en tilpasset kontrakt dere imellom. 


Samboerkontrakten bør blant annet definere hvem som skal ha de ulike verdiene ved et eventuelt brudd. På denne måten tilrettelegger dere for en riktig fordeling av verdier dersom bruddet en dag er et faktum. Vær imidlertid oppmerksom på at samboerkontrakten bare gjelder mellom dere to, og ikke har noen betydning overfor eventuelle kreditorer eller andre utenforstående. Dersom dere skulle falle fra samtidig vil samboerkontrakten også vise de etterlatte hvem som var eier av hva i forholdet, slik at arven blir fordelt på en riktig måte. 


Selv om en muntlig avtale i utgangspunktet er like bindende som en skriftlig, vil det alltid være det sikreste å få den nedtegnet på papiret. Det er ikke uvanlig at et brudd fører til konflikter og en skriftlig samboerkontrakt fungerer da som et fysisk bevis på hva dere har blitt enige om i forkant. 

 

En samboerkontrakt skaper bevissthet rundt økonomien i forholdet

Selv om samboerkontrakten er spesielt viktig dersom forholdet en dag tar slutt, vil den også være gunstig for dere underveis i forholdet. Kontrakten er med på å skape bevissthet rundt hvem som hadde med seg hva inn i samboerskapet. Dessuten vil dere bli nødt til å reflektere over økonomiske forhold og ordninger dere har valgt, herunder hvem som har finansiert bolig, bil og lignende, samt hvordan dere fordeler de løpende utgiftene. 


Skjevheter i økonomien kan fort føre til konflikter og irritasjon i parforholdet. Prosessen med å utarbeide en samboerkontrakt er en god anledning til å bli enige om løsninger som gjør at dere unngår dette.

 

En samboerkontrakt tilpasset deres forhold

Når dere skal inngå en samboerkontrakt finnes det standard malverk dere kan bruke, men på generell basis er ikke dette noe vi anbefaler. En samboerkontrakt burde alltid utarbeides etter individuelle behov, og for å komme frem til en hensiktsmessig avtale lønner det seg å få hjelp fra en advokat.


Med vår bistand vil dere få tilpasset samboerkontrakten etter deres situasjon. Den vil ta for seg forhold som kan bli aktuelle både når dere er sammen og dersom forholdet skulle ta slutt. Ettersom samboere har begrenset arverett etter hverandre, vil vi også rådgi dere med henblikk på om det bør opprettes et testament.


Samboerkontrakten skiller seg fra ektepakt og testament ved at det ikke er nødvendig med vitner når avtalen skal underskrives. Det er likevel å anbefale at den underskrives med vitner til stede. Dersom vi utarbeider kontrakten for dere, stiller vi som vitner og dere slipper å finne vitner selv. 


La erfarne fagfolk hjelpe dere med samboerkontrakten

Sørg for å oppsøke profesjonell bistand når dere skal opprette en samboerkontrakt. Slik unngår dere ubehagelige overraskelser og uforutsett problematikk. Advokat Lena Ødegård har i mange år bistått fornøyde klienter på dette området.


Dersom du har spørsmål eller trenger advokat i Oslo og Viken som kan hjelpe til med oppsett av samboerkontrakt er du velkommen til å ta kontakt med advokat Lena Ødegård her.