Ektepakt og særeie etter ekteskapsloven

Ekteskapslovens hovedregel er felleseie, og ved et samlivsbrudd skal, med visse unntak, eiendelene fordeles deretter. Dette er imidlertid ikke rettferdig dersom den ene ektefellen  hadde større verdier ved ekteskapsinngåelsen, eller har brakt inn store verdier underveis i ekteskapet. Reglene om skjevdeling i ekteskapsloven kan anvendes i slike tilfeller, men dette er ofte komplisert, og spesielt dersom partene har vært gift lenge og har hatt en sammenblandet økonomi. 


Særeie er ekteskapslovens betegnelse på formue som er unntatt fra deling ved når ekteskapet tar slutt. Særeie blir mer og mer aktuelt ettersom stadig flere bringer større verdier inn i ekteskapet, i tillegg til å motta betydelige midler som arv, underveis i ekteskapet.


Selv om man gjerne vil holde sammen for alltid, og det virker utenkelig at forholdet kan ta slutt, er det viktig å sikre seg trygghet rundt verdiene man tar med seg inn eller mottar underveis i ekteskapet. 

 

Hvordan opprettes særeie

Et særeie opprettes ved at ektefellene lager en ektepakt. Dette er et fire siders dokument som skal fylles inn og her er det lett å trå feil. Det anbefales du at du får hjelp av en advokat til dette, da det er lett å gjøre feil i avkryssingen og utfyllingen av dokumentet. Det er også viktig at ektepakten fyller formkravene. En ektepakt er et meget viktig dokument. Dersom den ikke er utarbeidet på en riktig måte kan den bli ugyldig og da har du heller ikke opprettet særeie.  


Betydningen av særeie og ektepakt

Dersom man lager en ektepakt og oppretter særeie mens man fortsatt er gift, vil det være mer forutsigbart for begge parter hvordan fordelingen blir ved et samlivsbrudd. En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefellene Særeie og ektepakt har mindre praktisk betydning så lenge man lever sammen, men har stor betydning ved separasjon og skilsmisse, eller at den ene parten dør. Særeie sikrer at partene beholder egne verdier, og vil også ha betydning for hvordan arven fordeles.


Særeie og ektepakt sett i sammenheng med testament

Når advokat Lena Ødegård får et oppdrag med spørsmål om særeie og ektepakt, tas det alltid en helhetlig gjennomgang av din konkrete situasjon. Både ektepakt og testament skal lages for å sikre dine interesser og ivareta nettopp dine behov. Særeie og ektepakt ses ofte i sammenheng med testament. Dersom ikke hele boet eies likt mellom ektefellene er det viktig å få oversikt over dette. En slik oversikt danner grunnlaget for innholdet i en ektepakt. Hva hver enkelt eier er også utgangspunkt for fordelingen mellom arvingene.Spesielt viktig blir dette når det er særkullsbarn inne i bildet. 


Gaver mellom ektefeller kan kreve opprettelse av ektepakt

Dersom det gis gaver mellom ektefeller av større økonomisk verdi kreves det også at man oppretter ektepakt. I motsatt fall kan gaven bli ugyldig og omstøtt.

 

En ektepakt bør alltid tinglyses

En ektepakt er gyldig mellom ektefellene selv om den ikke er tinglyst i Ektepaktregisteret. Men for å oppnå rettsvern utad, f.eks. overfor kreditorer, må den tinglyses. Det er alltid å anbefale at ektepakten tinglyses og dette hjelper advokat Lena Ødegård deg med.


Vi kan hjelpe dere med å utarbeide en tilpasset ektepakt

Advokatfirmaet Lena Ødegård i Oslo har lang erfaring med å utarbeide ektepakter og spesialtilpasser ektepakten ut fra hver enkelt klients behov. Vi har bistått mange fornøyde klienter på dette området i mange år.


Dersom du har spørsmål eller trenger advokat i Oslo og Viken vedrørende ektepakt, særeie og ekteskapsloven er du velkommen til å ta kontakt med advokat Lena Ødegård her.


Les gjerne omtaler fra våre klienter både her og i Google Min Bedrift.