Bistandsadvokat - ivaretar offerets interesser


En bistandsadvokat er en advokat som ivaretar fornærmedes (offerets) interesser i en straffesak under hele den juridiske prosessen, fra overgrepet har funnet sted og til saken er avsluttet. En bistandsadvokat hjelper også til med andre juridiske spørsmål som er naturlig i forbindelse med en sak.

Videre skal bistandsadvokaten sørge for at den psykiske påkjenningen blir minst mulig for fornærmede. En bistandsadvokat skal også hjelpe fornærmede med støtte gjennom samtaler og skaffe informasjon.
En bistandsadvokats oppgaver utføres både under etterforskningen og i forbindelse med en eventuell rettssak. Dette gjelder også det å fremme krav om oppreisning og/eller erstatning på vegne av fornærmede.

Når inntrer retten til å få en bistandsadvokat?

Bistandsadvokat oppnevnes for visse type krenkelser, herunder voldtekt, seksuelle overgrep, familievold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Barn som er utsatt for eller er vitne til vold i hjemmet har rett til egen bistandsadvokat.
Retten til å få bistandsadvokat inntrer før anmeldelse har funnet sted. Dette betyr at den fornærmede kan la seg konsultere av bistandsadvokat såfremt en mener at en er utsatt for en handling som gir rett til bistandsadvokat.

En bistandsadvokat bør kontaktes med en gang. Dette for å sikre en best mulig saksbehandling. På den måten sørges det blant annet for at innsamling av nødvendig dokumentasjon blir igangsatt umiddelbart.

Hva koster en bistandsadvokat?

Advokaten blir godtgjort av det offentlige, og koster således ingenting for fornærmede.

Trenger du en bistandsadvokat?

Advokat Lena Ødegård har lang erfaring som bistandsadvokat. I disse sakene er det viktig at advokaten ser mennesket oppi det hele, og har tid til å samtale med offeret. Advokat Lena Ødegård setter av god tid til klientsamtaler i disse tilfellene.

Kontakt advokat Lena Ødegård for mer informasjon om retten til bistandsadvokat i Oslo og omegn.

Velkommen til Advokat Lena Ødegård.