Skifterett i Oslo

Ønsker du juridisk bistand i forbindelse med skifte og skifterett? Advokatfirmaet tilbyr rådgivning og bistand innen dette komplekse området. Har et familiemedlem avgått ved døden eller dere står ovenfor en separasjon/skilsmisse er det gjerne behov for profesjonell bistand. Skifterett betyr i juridisk sammenheng deling. Et skifte er å fordele økonomiske midler mellom to ektefeller som skal separeres/skilles. Også samboere må foreta et skifte ved brudd. Et skifte kan også være et konkursbo som skal deles mellom kreditorer.

Solid erfaring med skifte og skifterett

Har du behov for en advokat med lang erfaring og inngående kjennskap til skifte og skifterett?

Advokatfirmaet har nettopp slik lang erfaring innen rettsområdet skifte og skifterett. Advokat Lena Ødegård tilbyr juridisk bistand på dette området takket være omfattende kunnskap om dette regelverket. Skifterett er ofte en komplisert prosess hvor det kreves inngående kunnskap om regelverket for å sikre en fornuftig forvaltning av de involverte verdier. Firmaet har gjennom lang tid bistått en rekke klienter og sørget for at de har opplevd et juridisk tilfredsstillende skifte.

Viktige lover relatert til skifte og skifterett.

De viktigste lovene i forbindelse med skifte er skifteloven, arveloven og ekteskapsloven. Den viktigste domstolen i forhold til skifte har tradisjonelt vært Skifteretten. Den er i dag erstattet av Tingrettene og Oslo byfogdembete.

Hjelp til forvaltning av dødsbo

Et dødsbo kan være komplisert å forvalte, og man bør derfor engasjere advokat for å unngå stridigheter mellom de involverte partene i forbindelse med skiftet. Skifte og skifterett er komplisert og krever god kjennskap til regelverket.

Privat skifte ved dødsfall

Privat skifte innebærer at de involverte arvinger tar hånd om skiftet (dødsboet) selv. En av arvingene får gjerne fullmakt fra de andre arvingene til å håndtere det praktiske rundt selve skifte av dødsboet. Ved privat skifte av dødsbo er det også vanlig å engasjere advokat, spesielt dersom det er snakk om litt større og kompliserte dødsboer.

Offentlig skifte ledet av domstolen

Offentlig skifte innebærer at domstolen tar hånd om skiftet. Ved offentlig skifte oppnevnes en advokat som bobestyrer og ordner det praktiske ved dødsboet. Offentlig skifte skjer dersom ingen av arvingene tar ansvar for avdødes gjeld, uenighet blant arvingene eller at en av kreditorene krever det. Offentlig skifte er også aktuelt hvis det står i avdødes testament.

Skifte ved separasjon og skilsmisse

Ved skilsmisse eller separasjon må det foretas et økonomisk oppgjør. Denne delingen av felles formue og gjenstander kalles for ektefelleskifte. I mange tilfeller er det ikke nødvendig med juridisk bistand, men mange godtar dårlige avtaler for å bli ferdig med saken og angrer seg i ettertid. En signert avtale er vanskelig å gå tilbake på, så her kan det være lurt å kontakte advokat så tidlig som mulig. Samboere som går fra hverandre må også foreta et skifte på samme måte som for ektefeller. Dette kalles økonomisk oppgjør istedenfor skifte.

Har du spørsmål vedrørende skifte og skifterett eller trenger advokat i Oslo og omegn er du velkommen til å ta kontakt.


Velkommen til Advokat Lena Ødegård.