Avhendingsloven - få hjelp til saker om fast eiendom

Har du kjøpt eller solgt en fast eiendom hvor det er oppstått uenigheter i ettertid? Avhendingsloven er den viktigste loven når det gjelder saker om fast eiendom. Disse sakene involverer typisk store verdier. Konfliktene oppstår ofte i forbindelse med eventuelle mangler ved eiendommen og hvor kjøper krever for eksempel prisavslag og/eller erstatning. Firmaet bistår både kjøper og selger i alle saker som tar utgangspunkt i avhendingsloven.


Avhendingsloven er omfattende og komplisert. For å sikre deg best mulig sakshåndtering bør du derfor oppsøke profesjonell bistand. Firmaet har gjennom tiden bistått en rekke fornøyde klienter på dette juridiske området.

Har du spørsmålvedrørende avhendingsloven er det bare å ta kontakt.

Velkommen til Advokat Lena Ødegård.