Separasjon

Separasjon betyr adskillelse og er et steg i prosessen mot skilsmisse. Meningen med separasjon er at ektefellene skal tilbringe tid fra hverandre før de får innvilget skilsmisse. Partene skal få tid til å tenke gjennom beslutningen om å skille seg. Separasjon er et middel for å motvirke at partene tar forhastede beslutninger om å gå til skilsmisse. Er det felles barn under 16 år må partene til mekling før separasjon innvilges av fylkesmannen eller man får innvilget skilsmisse.
Bor barn hos den ene parten har denne krav på utvidede støtteordninger og trygdeytelser.

Veien til separasjon - to måter å separere seg på

I Norge kan man separere seg på to måter. Man kan søke fylkesmannen om separasjon ved å fylle ut et søknadsskjema eller man tar ut separasjon ved å flytte fra hverandre uten noen søknad. Det mest vanlige er separasjon ved å søke fylkesmannen. Vigselsattest og meklingsattest skal vedlegges søknaden. Separasjon kan innvilges med bare den ene parts underskrift.I tillegg er det noen formelle krav som må oppfylles ved søknad om separasjon til fylkesmannen. Underskriftene skal bekreftes av to vitner over 18 år, advokat eller offentlig tjenestemann.Søknad om separasjon sendes fylkesmannen i fylket der partene sist bodde sammen. Har begge partene flyttet fra dette fylket sendes søknaden til fylkesmannen hvor en av partene bor.