Særeie blir mer og mer vanlig

Særeie er ekteskapslovens betegnelse på formue som er unntatt fra deling ved ekteskapets opphør. Særeie blir mer og mer aktuelt ettersom stadig flere bringer større verdier inn i ekteskapet, i tillegg til å motta betydelige midler som arv, underveis i ekteskapet.

Selv om man gjerne vil holde sammen for alltid, og det virker utenkelig at forholdet kan ta slutt, er det viktig å sikre seg trygghet rundt verdiene man tar med seg inn i ekteskapet, eller mottar underveis i ekteskapet.

Særeie - liten betydning når man lever sammen, stor betydning om man går fra hverandre

For å få særeie må man opprette en ektepakt. En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller som ekteskapsloven krever. En ektepakt opprettes i hovedsak dersom ektefellene ønsker en annen formuesordning enn ekteskapslovens bestemmelser. En ektepakt har liten betydning så lenge man lever sammen, men særeie har stor betydning dersom man går fra hverandre, eller at den ene parten dør. Særeie sikrer partene en rettferdig fordeling av formuen, og vil også ha betydning for hvordan arven fordeles.


Særeie sett i sammenheng med testament

Når advokat Lena Ødegård får et oppdrag med spørsmål om særeie og ektepakt, tas det alltid en helhetlig gjennomgang av din konkrete situasjon. Både ektepakt og testament skal skrives for å ivareta nettopp dine behov. Særeie og ektepakt ses ofte i sammenheng med testament. Dersom ikke hele boet eies likt mellom ektefellene er det viktig å få oversikt over dette. En slik oversikt vil en ektepakt gi. Hva hver enkelt eier er utgangspunkt for fordelingen mellom arvingene.

Særeie - Vi kan utarbeide en ektepakt for dere

Advokatfirmaet Lena Ødegård i Oslo har lang erfaring med å utarbeide ektepakter. Det er avgjørende at den oppfyller formkravene for å unngå juridisk ugyldighet. Når dere velger å opprette særeie, sikres det at ektepakten oppfyller disse formkravene. Dere får en spesialtilpasset ektepakt dersom dere velger å inngå særeie hos Advokatfirmaet Lena Ødegård.

Oppsøk kompetent rådgivning og bistand

Dere bør sørge for å oppsøke profesjonell bistand når dere skal opprette særeie. Slik unngås ubehagelige overraskelser og uforutsett problematikk. Man kan fylle ut skjemaet for ektepakten selv, men det er et fire siders langt avkryssnings-skjema, med flere fallgruver. For å få rett ordlyd og riktige formkrav anbefaler vi å ta i bruk kyndig bistand. Firmaet har bistått mange fornøyde klienter på dette området opp gjennom tiden.

Les omtaler fra fornøyde klienter her.

Dersom du har spørsmål om særeie, ektepakt eller trenger advokat i Oslo og omegn i sak om særeie eller oppsett av ektepakt er du velkommen til å ta kontakt.