Ekteskapsloven, ektepakt - ta hensyn til partenes verdier

Bør dere opprette ektepakt? Ekteskapslovens hovedregel er felleseie, og ved et samlivsbrudd skal, med visse unntak, eiendelene fordeles deretter. Dette er uhensiktsmessig dersom den ene parten hadde vesentlige midler ved ekteskapsinngåelsen, eller har brakt store verdier inn i ekteskapet. Reglene om skjevdeling i ekteskapsloven kan anvendes i slike tilfeller. Men dersom man lager en ektepakt og oppretter særeie mens man fortsatt er gift, vil det være mer forutsigbart for begge parter hvordan fordelingen ved et brudd blir. Ved å ha særeie og ektepakt blir midlene fordelt deretter og således mer rettferdig. Særeie krever altså at man oppretter en ektepakt. En ektepakt er en juridisk bindende avtale mellom ektefeller.

 

Gaver mellom ektefeller kan kreve opprettelse av ektepakt

Dersom det gis gaver mellom ektefeller av større økonomisk verdi kreves det også at man oppretter ektepakt. I motsatt fall kan gaven bli omstøtt.

 

En ektepakt bør alltid tinglyses

Dersom det gis gaver mellom ektefeller av større økonomisk verdi kreves det også at man oppretter ektepakt. I motsatt fall kan gaven bli omstøtt.

En ektepakt er gyldig mellom ektefellene selv om den ikke er tinglyst i Ektepaktregisteret. Men for å oppnå rettsvern utad, f.eks. overfor kreditorer, må den tinglyses. Det er alltid å anbefale at ektepakten tinglyses og dette hjelper advokat Lena Ødegård deg med.

 

Juridisk bistand sikrer at ektepakten oppfyller formkravene

Når man oppretter en ektepakt er det avgjørende at den fyller formkravene. I motsatt fall kan man risikere at den er juridisk ugyldig. Firmaet sørger for at ektepakten er utarbeidet i samsvar med gjeldende rett på området.

 

Advokat Lena Ødegård har god kjennskap til ekteskapsloven

En ektepakt er et meget viktig dokument som bør utarbeides av profesjonelle. Advokat Lena Ødegård kan hjelpe dere med å utarbeide en ektepakt. Firmaets gode kjennskap til ekteskapsloven innebærer at det kan veiledes om særeie, rettigheter, plikter, trygd, arv, og en lang rekke andre temaer som berøres av ekteskapsloven.

Les mer om ektepakt og særeie her.

Har du spørsmål eller trenger advokat i Oslo og Akershus vedrørende ektepakt og ekteskapsloven er du velkommen til å ta kontakt.

 

Les omtaler fra våre klienter her.