Barnevernsaker

Har du behov for en advokat med lang erfaring og inngående kjennskap til barnevern og barnevernsaker? Advokat Lena Ødegård tilbyr juridisk bistand på dette området takket være omfattende kunnskap om barnevernloven. Firmaet yter bistand i kontakten med barneverntjenesten, behandling av akuttvedtak og omsorgsovertakelse i fylkesnemnda, samt klagesaker i tingretten og lagmannsretten.

 

Barnevernloven skal sikre gode oppvekstvilkår og en trygg omsorgssituasjon

Barnevernloven har barns oppvekstvilkår og omsorgssituasjon i fokus, og har som hovedmål å sikre denne rettigheten. I tvangsmessige tiltak i barnevernsaker skal samtlige vedtak ta hensyn til hvilke tiltak som er til det beste for barnet.
For de som havner i konflikt med barnevernet kan en barnevernssak oppleves ubehagelig og inngripende. Barnevernsaker er i de fleste tilfeller svært vanskelige og i mange tilfeller langvarige. I tillegg preges barnevernsaker ofte av et høyt konfliktnivå som igjen er preget av svært sterke følelser.

I forbindelse med barnevern og barnevernsaker kan det lønne seg å ta kontakt med advokat
så tidlig som mulig i prosessen. Dette fordi det er viktig at saken opplyses på en balansert måte fra et tidligst mulig tidspunkt. Da har man mulighet for å gripe inn med forebyggende hjelpetiltak innen det utvikler seg til for eksempel en omsorgsovertakelse.
I barnevernsaker er det viktig å ha en dyktig og erfaren advokat som hindrer overkjøring av deg og dine interesser. Advokat Lena Ødegård har inngående kunnskap om barnevernloven og kan yte kompetent rådgiving og bistand i barnevernssaker.

Les mer om barnevern her.

 

Fri sakførsel ved barnevernsaker

Barnevernsaker gir i stor utstrekning rett til gratis advokat (fri sakførsel). Straks barnevernet har fattet vedtak i en barnevernsak, eller det er satt i gang forberedelser til sak for Fylkesnemnda har man krav på fri sakførsel. Fri sakførsel ved barnevernsaker har man krav på uavhengig av inntekt og formue. Ved fri sakførsel dekkes også utgiftene til sakkyndige.

Firmaet har inngående kunnskap om barnevernloven, og omfattende og bred erfaring med barnevernsaker. Dette innebærer at det kan ytes kompetent rådgivning og bistand. Innen barnevern og barnevernsaker har firmaet i en årrekke bistått en lang rekke fornøyde klienter. Dette er et juridisk område som kanskje i særlig grad er preget av følelser, som frustrasjon, hos klienten. Firmaet sørger for en kompetent saksbehandling og bevarer et saklig overblikk over perspektivene i slike barnevernsaker. Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå i din barnevernsak.